MENU

Draag elkaars lasten,
zo leeft u de wet van
Christus na.

Galaten 6:2

Family in Christ Mission
 Holland

Family

 Eén familie, één gezin. Al bijna 30 jaar! 

Zó is begonnen en zo is het nog steeds.

In Christ

Een missie, een opdracht. Iets voor elkaar doen in een wereld, waar niet iedereen het zo goed heeft als wij.

Een opdracht. Iets voor elkaar doen in een wereld, waar niet iedereen het
zo goed heeft als wij.

Mission

Materiële steun en gebed vanuit Nederland.
 Holland, belangrijk voor Zambia,
Zambia, belangrijk voor Holland!

Materiële steun en
gebed vanuit Nederland. 
 Holland, belangrijk voor Zambia,
Zambia, belangrijk voor Holland!

Holland

Lees meer

Family
in Christ Mission
Holland

Mbaya Musuma