Doel

  1. De stichting heeft ten doel: het met raad en daad bijstaan van de Family in Christ Mission te Mazabuka, Zambia, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door namens de Family in Christ geldelijke en andere hulp aan te vragen bij organisaties, gericht op het verlenen van hulp aan organisaties in ontwikkelingslanden, in Nederland en eventueel daarbuiten.


Jaarcijfers

Wilt u de jaarrekeningen bekijken, klik dan hieronder:

Jaarrekening 2013-2017

Jaarrekening 2018-2022