Beleidsplan

Inhoudsopgave:

1. Wat is de FCMH
2. Ontstaan van de FCMH
3. Doelstellingen
4. De organisatie van de FCMH
5. Realisatie van de doelen
6. Controle op de activiteiten en financiën

1. Wat is de FCMH
De Family in Christ Mission Holland is een Christelijke stichting, werkzaam vanuit Alblasserdam, die ten doel heeft het werk van de gelijknamige organisatie in Zambia mogelijk te maken.

2. Ontstaan van de FCMH
Jacolien en Adri Hartkoorn hebben tijdens hun huwelijksreis in 1988 door Afrika, in Zambia kennis hebben gemaakt met het werk van de FCM in Mazabuka Zambia. Zij zijn daarvan dusdanig onder de indruk geraakt dat zij na terugkomst in Nederland besloten om de organisatie in Zambia te ondersteunen. Na eerst op eigen naam een aantal activiteiten ter ondersteuning van de FCM in Zambia te hebben ontplooid is in 1993 een stichting opgezet.

3. Doelstellingen
Het hoofddoel van de FCM Holland (FCMH) is om er vanuit Nederland alles aan te doen om het werk van de FCM in Zambia mogelijk te maken.

Het hoofddoel van de FCMZ is om aan de mensen van de Maya Musuma community het evangelie van Jezus Christus bekend te maken. Door het ondersteunen van het werk in Zambia onderschrijft de FCMH daarmee het doel van de FCM in Zambia (FCMZ).

Het hoofddoel is onder te verdelen in de volgende subdoelen:

Doelen in Nederland
Het werven van geld om de activiteiten van de FCMZ te kunnen financieren;
Het mee besturen en leiden van de FCMZ.
 
Doelen in Zambia
Het uitdragen van de blijde boodschap van het evangelie van Jezus Christus. Dit wordt gerealiseerd door er handen en voeten aan te geven. Dat gebeurt door:
 Het verzorgen van weeskinderen in het weeshuis;
 Het bieden van medische gezondheidszorg
> Curatieve zorg in de Mbaya Musuma Rural Health Clinic, door opname en poliklinische hulp;
> Preventieve zorg door een uitgebreid voorlichtingsprogramma.
 Het bieden van speciaal programma van counseling en medische verzorging van aidspatiënten;
 Het helpen ontwikkelen van de omgeving, door o.a. het helpen om de in de omgeving van de missie gelegen basisschool
   te renoveren en uit te breiden.

4. De organisatie van de FCMH
Het stichtingsbestuur van de FCMH bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en enkele leden.
Middels een stichtingsakte via een notaris zijn de voorwaarden van de FCMH vastgelegd.
Verder is de FCMH ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Het stichtingsbestuur laat zich ondersteunen door een Klankbordgroep, waarin personen deelnemen met een specifieke relatie en/of kennis van zaken over het werken in Zambia.

5. Realisatie van de doelen
Realisatie van de doelen in Nederland
Geldwerving
Geld wordt pas gegeven als bekend is wat voor organisatie er om vraagt. Het bekend maken van het werk in Nederland en in Zambia is daarom een belangrijk onderdeel. Vanwege de Christelijke identiteit van de FCM is het vanzelfsprekend de focus vooral ligt op geldwerving in de christelijke hoek. Er worden kerken, scholen, bedrijven en particulieren benaderd.
We werven geld voor twee doelen, ten eerste voor het dagelijkse reilen en zeilen van het werk in Zambia, we vatten dit samen onder de term ‘beddenadoptie’. Het geld van de beddenadoptie wordt per kwartaal overgemaakt naar van de bankrekening van de FCMH naar de bankrekening van de FCMZ.

Daarnaast worden er ook grote en landelijk bekende hulporganisatie benaderd om het werk van de FCM te ondersteunen. Veelal gebeurt dit laatste op basis van medefinanciering. Organisaties die het werk tot nog toe hebben ondersteund zijn:
Stichting Wilde Ganzen, ICCO, Tear Fund, NCDO, Simavi.
Overmaken van dit geld verschilt per organisatie waarvan de medefinanciering wordt gekregen. Bij de Wilde Ganzen is het zo dat onze sponsors het geld naar hen moeten overmaken. Na vermeerdering door de Wilde Ganzen (en ICCO) wordt het geld overgemaakt naar de projectenrekening van de FCMZ.

Werving andere dan geldelijke ondersteuning
Tot tweemaal toe hebben van de Simavi een ambulance gekregen voor het werk van de Mbaya Musuma kliniek, onderdeel van het werk van de FCMZ. Daarnaast hebben we twee maal een keer een container met, veelal gesponsorde hulp-goederen naar Zambia gestuurd. Een keer waren dat allemaal verschillende goederen, de tweede keer betrof het vooral medicijnen. Het is gebleken dat het opsturen van materialen vanuit Nederland een (te) dure manier is van het bieden van hulp, dit vanwege met name het transport.

6. Controle op de activiteiten en financiën
Het is onze doelstelling om de volledige openheid te betrachten, daarom vinden we het belangrijk dat onze sponsors ons in alles kunnen controleren. Elk boekjaar wordt een financieel jaarrapport opgesteld, gecontroleerd door een kascommissie.
In Zambia worden financiële rapportages gemaakt. Tijdens onze bezoeken (in de regel tweemaal per jaar) aan de Missie worden deze rapporten door een FCMH gedelegeerde gecontroleerd.