FCM Zambia

De FCM Zambia is in 1987 ontstaan uit particulier initiatief van de inmiddels overleden heer Pookie Evans. Hij wist zich geroepen door God om het Evangelie te gaan verkondigen in zijn geboortestreek in Zambia. De beste manier om het Evangelie te verkondigen, bleek door er handen en voeten aan te geven. Concreet kwam dat neer op het opzetten van een basisvoorziening voor medische hulp in de vorm van een kliniek. De hulp wordt geboden in het gebied waar de Tongastam is gevestigd in de omgeving van Mazabuka.

De activiteiten van de missie zijn onder te verdelen in:
• Mbaya Musuma kliniek, de hoofdactiviteit;
• Poliklinische hulp voor ruim 15.000 -20.000 mensen per jaar;
• Opname in de kliniek met ca. 70 bedden voor ongeveer 3500 mensen per jaar;
• Verzorging, onderzoek en voorlichting op het gebied van aids;
• Het consultatiebureau: voorlichting en zorg m.b.t. voeding, hygiëne en gezondheid;
• Opvang van weeskinderen;
• Bieden van onderwijs, in de vorm van een kleuterschool;
• Het uitdelen van voedsel en kleding aan de allerarmsten;
• Directe evangelieverkondiging door een evangelisatiemedewerker die samenkomsten organiseert en mensen in 
  de omgeving zonodig opzoekt.

De activiteiten van de missie zijn onder te verdelen in:

• Mbaya Musuma kliniek, de hoofdactiviteit;

• Poliklinische hulp voor ruim 15.000 -20.000
  mensen per jaar;

• Opname in de kliniek met ca. 70 bedden
   voor ongeveer 3500 mensen per jaar;

• Verzorging, onderzoek en voorlichting op
   het gebied van aids;

• Het consultatiebureau: voorlichting en zorg
  m.b.t. voeding, hygiëne en gezondheid.

• Opvang van weeskinderen;

• Bieden van onderwijs, in de vorm van een
  kleuterschool;
• Het uitdelen van voedsel en kleding aan de
  allerarmsten;
• Directe evangelieverkondiging door een 
  evangelisatiemedewerker die samen-
  komsten organiseert en mensen in 
  de omgeving zonodig opzoekt.

Voor al deze activiteiten zijn ca. 30 personeelsleden in dienst, inclusief het verplegende personeel. Het dagelijkse bestuur wordt gevormd door staf bestuur en twee leidinggevenden vanuit het personeel. Zij worden aangestuurd en ondersteund door de raad van bestuur in Zambia.

FCM Holland

In 1989 zijn Jacolien en Adri Hartkoorn op huwelijksreis liftend door Afrika getrokken. In Zambia kregen zij een lift aangeboden van de heer Pookie Evans, de oprichter van de FCM. Na kennis te hebben gemaakt met het werk van Pookie, zijn zij vanuit Nederland dit werk gaan ondersteunen.

De activiteiten van de FCMH bestaan uit:
• Het zoveel mogelijk bekend maken van het werk van de FCM in 
   Zambia;
• Het benaderen van allerlei hulporganisaties voor (projectmatige)
   steun;
• Het genereren van geld om lopende kosten in Zambia zoveel mogelijk te dekken d.m.v. het zogenaamde
   beddenadoptieprogramma;
• Assistentie bij het besturen van het werk in Zambia, door bijvoorbeeld het zoeken naar personele ondersteuning;
• Het jaarlijks opsturen van medicijnen.

De activiteiten van de FCMH bestaan uit:
• Het zoveel mogelijk bekend maken van het
   werk van de FCM in Zambia;
• Het benaderen van allerlei hulporganisaties
   voor (projectmatige) steun;
• Het genereren van geld om lopende kosten
   in Zambia zoveel mogelijk te dekken d.m.v.
   het zogenaamde beddenadoptie-
   programma;
• Assistentie bij het besturen van het werk in
   Zambia, door bijvoorbeeld het zoeken naar
   personele ondersteuning;
• Het jaarlijks opsturen van medicijnen.