Het guesthouse is af! Er is hard aan gewerkt het afgelopen jaar. Inmiddels is het guesthouse volop in gebruik en hebben we o.a. een grote groep studenten gehad. Het guesthouse is gedeeltelijk gesponsord, maar voor het grootste gedeelte uit eigen middelen betaald. Het streven is dat we via het guesthouse inkomsten zullen genereren, zodat men steeds meer zelfvoorzienend kan worden. Maar zover zijn we nog niet. Giften voor het guesthouse zijn dan ook van harte welkom, NL82 INGB 0006775158. Dankjulliewel!