Een hartelijke groet van alle kinderen van de Pre-School