Banner
Medische zorg
Evangelisatie
Onderwijs
Sport

FCM Holland wenst u en jou gezegende feestdagen en een gezond en vredevol 2021 toe. Ook Pastor Bbuna, van de missiepost in Zambia, stuurt jullie een groet namens FCM Zambia:

Kerst wordt wereld wijd gevierd. God, de vader van onze dierbare heer Jezus Christus, gaf ons zijn unieke liefde door de wonderbaarlijke geboorte van Zijn eniggeboren Zoon hier op aarde. Wij danken jullie voor de hulp aan ons sinds de oprichting van de FCM. Door jullie is FCM Zambia een bron van vrede, veiligheid, onderdak en hoop geworden voor wezen en andere kwetsbare personen die hier leven. Onze wens is dat zowel voor jullie als voor ons door Jezus Christus onze liefde voor elkaar vernieuwd wordt, dat onze harten verder open gaan om de missie van Jezus hier op aarde door te geven. Moge het licht van Jezus, de redder van de wereld, in jouw hart schijnen terwijl je geniet van Zijn aanwezigheid in jullie midden. Vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!

Hartelijke groeten van

Adri Hartkoorn, Carla Aantjes, Ineke van der Vliet, Maarten Baaij, Peter Klijnjan en Wout Kleine

Het weeshuis op de missiepost lag er vorig jaar vervallen bij. Superblij zijn wij en de FCM Zambia met de donaties van Bright Star Nederland! In april is de renovatie begonnen en intussen is deze zo goed als afgerond. De kinderen hebben zolang in het staff house gewoond en het plan is dat ze rond de kerstdagen weer terug kunnen naar het vernieuwde weeshuis. Wat een mooi kerstkado! Om je een idee te geven hoe het was en hoe het geworden is hier wat foto’s van de badkamer toen en nu:

Daar word je toch helemaal blij van?

 

Het guesthouse is af! Er is hard aan gewerkt het afgelopen jaar. Inmiddels is het guesthouse volop in gebruik en hebben we o.a. een grote groep studenten gehad. Het guesthouse is gedeeltelijk gesponsord, maar voor het grootste gedeelte uit eigen middelen betaald. Het streven is dat we via het guesthouse inkomsten zullen genereren, zodat men steeds meer zelfvoorzienend kan worden. Maar zover zijn we nog niet. Giften voor het guesthouse zijn dan ook van harte welkom, NL82 INGB 0006775158. Dankjulliewel!

Een hartelijke groet van alle kinderen van de Pre-School

 

 

 

 

Hoe iets kleins (zoals boodschappen doen) kan leiden tot iets groots (lokale bevolking krijgt toegang tot gezond water in een groot gebied in Zambia). Het begon allemaal op 22 april 2017, toen Wout Kleine van FCMH en Arie den Boer van Rotary Club Botlek elkaar ontmoetten tijdens het boodschappen doen. Wout vertelde Arie over de FCMH en dat zij een gezondheidscentrum en missiepost ondersteunen in Zambia.Arie nam daarop contact op met zijn Rotary Club Rotterdam-Botlek, en met Sjoerd Veerman van Rotary Kinderdijk. Zij maakten plannen om dit drinkwaterproject mogelijk te gaan subsidiëren in samenwerking met ‘Global Grant’. Deze wereldwijde organisatie ondersteunt grote internationale projecten, waarbij ze streven naar een duurzaam en meetbaar resultaat op het gebied van water, sanitaire voorzieningen en gezondheid. Klinkt goed he? Voor dit project hebben de Rotary Kinderdijk, Rotterdam-Botlek en Lusaka hun krachten gebundeld, wat leidde tot een prachtig resultaat: Uiteindelijk is er genoeg geld opgehaald door de 3 rotary clubs, en met behulp van een mooie subsidie van Global is dit project gerealiseerd! Er zijn 18 gaten geboord, van wel 60 meter diep, waarop handpompen zijn gemonteerd, waardoor de lokale bevolking nu toegang heeft tot schoon drinkwater. Het water wordt niet alleen gebruikt als drinkwater, maar ook voor sanitaire voorzieningen en om de beplanting water te geven.

Het is de taak van de community om de boorgaten, de pompen en het gebied te onderhouden. Op 30 november 2019 vond de openingsceremonie plaats, bijgewoond door vertegenwoordigers van de regering, het werd zelfs uitgezonden op de Zambiaanse televisie. Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en het resultaat is bemoedigend: er is een tomatentuin opgezet, en men verwacht de tomaten met een mooie opbrengst te kunnen verkopen. Ook zijn er aantoonbaar veel minder gevallen van diarree en infecties, die veroorzaakt werden door vervuild drinkwater. Wat een mooi resultaat!

FCMH